Nové stránky připravujeme. Naše knihy si můžete zakoupit v knihkupectví KOSMAS.

Mějte prosím strpení, postupně zde zveřejníme všechny námi vydané knihy, včetně ukázek některých rukodělných vazeb.

Za více jak desetiletí jsme vedle běžné knižní produkce vytvořili i obrovské množství krásných rukodělných vazeb. Téměř všechny skončily v knihovnách sběratelů po celém světě. Vlastní, mnohdy vícebarevný tisk, rukodělná vazba na motouzy, nejlepší kůže z české koželužny v Solnici. Dali jsme tomu srdce – doslovně!

Pochopitelně – sejde-li se skupina aktivních lidí, těžko zůstane jen u jedné činnosti. Velmi neskromně, avšak zcela pravdivě, lze říci, že kdybychom měli představit všechnu naši činnosti, byla by tato stránka dlouhá jako týden. Co však určitě stojí za vyzdvihnutí jsou různé grafické práce, experimentální činnost, přednášky, fotografické projekty… ale i toto je na pořádný maraton. Raději si pojďme představit několik zajímavých grafických a fotografických výstupů. Esoterní lože OLDM z těchto zdrojů vytvořila hned několik časopisů. Soukromé bulletiny pro své členy, ale i veřejné online a tištěné magazíny.

Základem pro sazbu magazínů a časopisů byla různá fotografická technika použitá mnohdy ve velmi specifickém prostředí. Fotilo se od digitálních zrcadlovek, až po prvotní kameru obskuru. Využívali jsme ateliery s profesionální technikou, častěji jsme se ale plazili houštinami, scházeli se za nocí na rozcestí lesních cest… aplikovali jsme postupy zcela “nefotografické”, k pořízení unikátních záběrů objevujících se například v uměle vytvořeném magnetickém poli.

POKRAČOVÁNÍ POZDĚJI